Nyheter

Legekontoret

Blodprøver

Vi minner om at man som hovedregel må bestille time hvis man tenker det kan være aktuelt å ta blodprøver. Det er alltid opp til legen om det er indikasjon for å rekvirere blodprøver og det gjøres kun når det potensielt vil ha konsekvenser for den enkelte pasient.