Tilgjengelighet

Parkering

  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst

Venterom

  • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
  • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet

Resepsjon

  • Lukket rom for henvendelser
  • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
  • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.