Nyheter

Legekontoret

Tidligere pasient på Forus Legesenter?

Har du tidligere vært pasient ved Forus Legesenter og skal overføre journalen til ny fastlege kan du kontakte Lervik legesenter på

tlf 51 91 33 50 - overføringen er elektronisk.